Säker Läkemedelsanvändning

Det bästa sätt att få rätt medicin till rätt dos och rätt kombination med andra läkemedel, är att säkerställa att alla regelbundet har möjlighet att få en Fördjupad Läkemedelsgenomgång

A Personalised and Targeted Medication Review to Reduce Medication Error, Interactions and Unwanted Side-Effects in Patients With PolyPharmacy

Varför Säker Medicinering är så viktigt 

Felmedicinering är ett betydande problem både på sjukhus och i samhälle och skapar en stor risk för patienterna. De flesta Felmedicinering kan förebyggas. Vård personal spelar en viktig roll för att minska risken för felmedicinering.

Sjukvården består av olika vårdenheter som har ett gemensamt uppdrag att förebygga, undersöka och behandla sjukdomar. Apotek är en viktig del av vården och ansvarar för leverans av mediciner och läkemedelsrådgivning till befolkningen. Apotek anses vara den första och sista länken i vårdkedjan för patienter med hälsorelaterade problem. Det faktum att apotekspersonalen stöder patientens användning av läkemedel hjälper apotek att lindra en hel del primärvård. På detta sätt uppfylls det grundläggande sociala uppdraget för hälsovård för att förbättra folkhälsan.

                                                                     Importance of Medication Review

Wrong Medication use is one of the most common reasons threatens patients’ safety. In addition to patients being injured in healthcare, it could lead to significant social expenses. Correct use of the medications requires that patients know the purpose of their treatment and the way they should be carried out. Medications are safe when used in the right way for the right person, but they could cause serious injuries in the wrong dosage and for the wrong purpose. That is why it is crystal clear for the medical experts that the difference between a medicine and a poison is only the dosage.

As over 70% of adults take some sort of medication every day, instructing, training, and following-up on their safe and sound medication use is crucial. Pharmacists have a unique position to help people get the best out of their medication use with an advance service called Comprehensive Medication Review or CMR.

CMR detects the risks associated with medicines, treatments, and management. In general, several factors affect the safety of medications. For instense: administration, active substances, user characteristics like age and health condition, other medications, instructions, and the treatment follow-up.

Rådgivare

SJ Dadvar

Jag heter SJ Dadvar, en Svensk Legitimerad Apotekare, med långa erfarenheter både i Europa och Mellanöstern, inom Lakemedel och Öppenvårdsapotek.

 Mina utbildningar och praktik i olika länder ger mig stora kunskaper och förmågor om Rätt Medicinering, Medicingenomgång och läkemedel- Biverkningar och interaktioner.

Senaste inlägg