Tjänster och Priser

 • Fördjupad Medicingenomgång

  $50.00

   

  Det bästa sättet att få rätt medicin till rätt dos och rätt kombination med andra läkemedel eller mat är att man regelbundet få en omfattande och professionell medicingenomgång (CMR).

  Fokuserat på personliga mål, livskvalitet, hälso- och läkemedelsrelaterade problem hos patienter med fler medicinering.

  Lägg i varukorg
 • Mat-Medicin Interaktion Granskning

  $25.00

   

  Det vi äter eller dricker påverkar mediciner vi använder. Läkemedel kan också ändra hur vår kropp använder maten. Någon av dessa förändringar kan vara skadlig för vår hälsa. Interaktioner mellan mat och medicin kan inträffa med både receptbelagda och receptfria läkemedel. Dessa inkluderar antacida, vitaminer, järnpiller, örter mm.

  Lägg i varukorg
 • Medicin-Medicin Interaktion Granskning

  $25.00

   

  Medicin-Medicin Interaktion kan definieras som en interaktion mellan en medicin och en annan aktiv substans som förhindrar att medicinen fungerar som förväntat. Risken för läkemedelsinteraktioner ökar med antalet mediciner vi använder varje dag. Det kan minskas genom god administration och reglering av läkemedelsanvändning

  Lägg i varukorg

Användbara Tips och Tricks

 • Man måste ha full koll på varför man tar sin medicin, hur man tar den, hur den ska förvaras och vad man ska göra om man får oväntade eller allvarliga biverkningar.
 • Det mest typiska skälet till oväntade biverkningar är fel medicinanvändning. Se till att du tar dina mediciner enligt ordination av Läkare och samråd på Apotek.
 • Diskutera alla mediciner du använder - inklusive receptblagda, receptfria, vitaminer och tillskott - med din läkare eller farmaceut, eftersom de kan orsaka oönskade effekter eller allvarligare problem.
 •  Lämna in dina gamla och överblivna läkemedel som tabletter, kapslar, salvor och flytande läkemedel till ditt apotek. Ta aldrig någon annans receptbelagda medicin, eller dela dina egna med andra.

Vanliga Frågor

Medicingenomgång är en metod för att analysera, övervaka och granska en individs läkemedelsanvändning, som genomförs med ett förutbestämt strukturerat och systematiskt tillvägagångssätt, enligt lokala riktlinjer och förfaranden.

Det övergripande syftet med att genomföra Medicingenomgång är att öka patientsäkerhet och kvalitet av medicinsk behandling.

Brist på tillräcklig effekt, allvarliga biverkningar och till och med döden är resultatet av felaktig medicinering som drabbar många patienter varje år. Förutom att det är en tragedi för patienterna, finns det också stora och helt onödiga kostnader för samhället.

Även om dödsfrekvensen på grund av fel medicinanvändning är anmärkningsvärt hög, är antalet människor som drabbats av detta betydligt mer, vilket har flera konsekvenser både för samhället och individer.

Erfarna vårdpersonal som läkare och farmaceuter har rätt att göra Medicinskgenomgång för patienter.

För att genomföra en professionell Medicingenomgång, används pålitliga källor som medicinska läroböcker, nationella och internationella riktlinjer. Några av dem listas nedan:
FDA.gov
Drug.com
USP.org
Edqm.eu
pro.medicin.dk
Fass.se
Janusmed.sll.se

Generellt sett är alla erfarna läkare och farmaceuter berättigad till att göra Medicingenomgång för patienter. Lämpliga källor och tillräckligt med tid är nyckelrollerna för att utföra den professionellt.